۱- پرسپکتیو ایزومتریک

۲- پرسپکتیو دی متریک

۳- پرسپکتیو تری متریک

۴- پرسپکتیو ابلیک(مایل)

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1388/04/11ساعت 0:53  توسط Designer |